Chilský Sauvignon Blanc z Leyda Valley & Casablancy

01. 06. 2023

Jaká byla bývala chilská bílá vína?

Až do konce 80. let chilská bílá vína výrazně zaostávala za červenými. Bílá vína byla totiž většinou vyráběna oxidativním stylem z hroznů odrůdy Sémillon. Projevem se jednalo o imitaci Sherry vín v kategoriích Fino a Manzanilla. Od té doby se však na tomto poli mnohé změnilo k lepšímu a doslova započala éra špičkových Sauvignonů Blanc z Chile.

Napodobeniny Sherry byly postupně nahrazeny „moderními“ víny pocházejícími z „nově“ objeveného údolí Casablanca -  prvního „chladného“ údolí v novodobé historii chilských regionů. Chardonnay byla první odrůda, kterou zde vysadili a která se těšila velkému zájmu v době (90. léta 20. století) celosvětové žízně po této odrůdě.

Příchod „opravdového“ Sauvignonu Blanc & zrod Casablanca Valley

Sauvignon Blanc byl druhou oblíbenou mezinárodní odrůdou, která zde byla vysazena, což akcelerovalo vývoj změny vinařského směru v kategorii chilských bílých vín. Až do začátku 80. let 20. století představovala většina toho, co místní vinaři brali jako Sauvignon blanc, ve skutečností Sauvignon vert nebo Sauvignonasse.

V důsledku toho v roce 1978 Pablo Morandé, uznávaný chilský vinař a v té době majitel rozsáhlé vinařské školky v Chile, byl jedním z prvních, kdo importoval rostlinný materiál. V rámci svého výzkumu a záměru diverzifikovat a aktualizovat zásoby své vinařské školky dovezl zmíněný Morandé „zaručený“ klon ("Clone 1") Sauvignonu Blanc z Kalifornské univerzity v Davisu a ten následně naklonoval k širšímu nasazení. „Clone 1“ se tehdy těšil vysoké popularitě díky svému úspěchu v novozélandském vinařském průmyslu a tamějších vínech. Destinaci exportu sazenic nezvolil náhodou - přímořské kalifornské vinařské oblasti jsou svým charakterem dosti podobné těm chilským. 

Nově dovezené sazenice zmíněného klonu 1 se rozhodl vysadit v údolí Casablanca. Rozdíly ve vinici byly brzy zřejmé všem.

Nový klon 1 dozrával nejméně o měsíc později, obsah kyselin byl vyšší, aroma bylo ovocnější a intenzivnější. Ačkoli si mnoho lidí myslelo, že je jeho záměr pěstovat révu vinnou v oblasti tak blízko u moře (přibližně 40 km) nerozumný a riskantní, on sám byl přesvědčen, že k získání svěžích, intenzivních a kvalitativně o mnoho lepších vín potřebuje chladivý vliv Pacifiku s diametrálně odlišným klima oproti Centrálnímu údolí.  

Sauvignon Blanc nyní

Následující roky a vyprodukovaná vína potvrzují jeho správné rozhodnutí. V současné době většina nejlepších chilských Sauvignonů blanc dozrává pod neustálým vlivem studeného tichomořského oceánu. Nicméně tehdy – v roce 1982, kdy se v Casablance začalo s výsadbou vinné révy - drtivá většina ostatních vín pocházela z teplejších a méně vlhkých oblastí ve vnitrozemí (Maipo Valley), kde dozrávání probíhalo rychleji za cenu nižší aromatické a chuťové struktury = kvality.

Přestože Morandé hrál klíčovou roli při zavádění správného rostlinného materiálu – klonů a jeho následné výsadbě na vhodném místě, další pionýr - vinař Ignacio Recabarren - se také výraznou měrou podílel na tom, že ukázal potenciál odrůd pěstovaných podél chilského pobřeží a umocnil tak nastupující trend prémiových vín. 

Poháněn úspěchem, který měl Sauvignon blanc z Nového Zélandu, kde sám Recabarren mezi lety 1990-1993 pracoval ve slavném vinařství Cloudy Bay, zahájil v roce 1993 po svém návratu do Chile projekt soustředěný na Sauvignon Blanc v rámci podniku „Vina Casablanca“ - dceřiné společnosti Santa Carolina. 

Fascinovaný touto odrůdou, Recabarren zakoupil její hrozny z El Ensueno - nové vinice vlastněné Morandem osázené oním klonem 1, s cílem vyrobit první Sauvignon Blanc v rámci podniku Vina Casablanca. V návaznosti na vynikající kvalitu výsledných vín následovala nová generace producentů, kteří taktéž začaly experimentovat s odrůdami v údolí Casablanca. Patřily mezi ně např. Casas del Bosque, Veramonte nebo Villard. 

Původně velmi malá plocha vinic osázená Sauvignonem blanc, kterou Morandé vysadil v Casablance, vzrostla na současných 2 380 hektarů napříč údolím (zaujímá 48% z celkových výsadeb regionu).   

San Antonio & Sauvignon Blanc

San Antonio, další údolí nacházející se o cca 40km dále na jih a blíže pobřeží, má k otázce „vín z pobřeží“ také co říci. San Antonio je mladší region proti Casablance. První výsadby v údolí se datují do roku 1998. Vína z tohoto regionu přišla na trh v roce 2003 z podniků jako Vina Leyda nebo Casa Marín. Následně kolem roku 2006 se začaly objevovat verze z jiných vinařství, které nakupovaly hrozny od jiných producentů v údolí, zejména v subzóně Leyda Valley. Zdá se, že tato podzóna, dosud nejlidnatější v San Antoniu, přitahuje největší počet předních chilských výrobců vína: namátkou Santa Ema, Santa Rita, Undurraga, Anakena a Mont Gras a další. 

Casablanca versus Leyda Valley

Z chuťového hlediska nejsou rozdíly v Sauvignonech blanc z obou údolí dodnes příliš jasně definované a zřetelné. Obecně „se má za to“, že San Antonio a jeho blízkost k Tichému oceánu produkují Sauvignony blanc se svěžejším, „více zeleným“/ bylinným projevem (chřest, zelená paprika, kiwi), zatímco v Casablance se tóny blíží zralému bílému ovoci (angrešt) nebo dokonce k náznakům tropického ovoce.  

Nicméně i toho zjednodušení je vzhledem s přihlédnutím k řadě rozdílných půdních profilů, použitých klonů a mikroklimat (např. výrazné teplotní rozdíly mezi severní a jižní částí samotné oblasti Casablanca) příliš zevšeobecňující a nepřesné.

Suma sumárum – ač vína pochází podle etikety "z jedné a té samé“ odrůdy, škála stylů a nuancí je opravdu pestrá. 

Trend vyrábět elegantnější vína s delikátním projevem původem z chladnějších oblastí neustále roste (i vzhledem ke globálnímu oteplování).  Při prozkoumávání chladnějších oblastí pro tvorbu prémiových chilských vín (nejen ze Sauvignonu Blanc ale i např. Syrahu), našli příhodné podmínky na opačné straně od pobřeží – na úpatí And.

I zde, v nadmořských výškách až 1200 m.n.m. (na etiketách označovaných společně s regionem dovětkem Alta), vinaři cílí na produkci vysoce kvalitních bílých & červených vín s velkým archivním potenciálem.  

Další chladnější oblastí je Maule Valley, které svým jižním situováním (36° jižní šířky) taktéž umožňuje produkci subtilnějších, svěžích vín s rozvětvenou aromatikou a chutí. Zajímavostí této oblasti jsou staré výsadby (přes 70 let) odrůdy Carignan

Z výše uvedeného je patrné, že označení „Sauvignon Blanc z Chile“ pokrývá jak z pohledu geografie, topografie, tak i ampelografie celou škálu stylů a nabízí všem vínomilcům mnoho objevování a srovnání. 

Modul: Blog