Torrontés – nezaměnitelná odrůda Argentiny

01. 10. 2023

Torrontés

Patří se svými 9850 hektary mezi klíčové bílé moštové odrůdy používaných k výrobě bílých argentinských vín. Torrontés se rychle stal charakteristickou odrůdou bílého vína v Argentině a jednou z nejrozšířenějších odrůd. Od roku 2012 je druhou nejrozšířenější bílou moštovou odrůdou v zemi (hned po místní odrůdě Pedro Gimenez, která se používá k výrobě jednoduchých stolních vín pro místní spotřebu).

Název však nepředstavuje jednu odrůdu, ale hned několik.

Nejvýznamnější z těchto odrůd jsou Torrontés Riojano (7660 ha), Torrontés Sanjuanino (1630 ha) a Torrontés Mendocino (563 ha). První z těchto tří odrůd je nejrozšířenější a obvykle se z ní vyrábí vína vyšší kvality.

Původ Torrontés

Kolem původu odrůdy Torrontés panují určité nejasnosti - což není překvapivé, vzhledem k tomu, že tento název používá několik zcela odlišných odrůd.

Někteří se domnívají, že odrůda Torrontés Riojano byla dovezena ze Španělska, ačkoli její název pochází z argentinské oblasti La Rioja, kde se dodnes těší velké oblibě.

Ampelograficky všechny tři odrůdy vychází z křížení Muškátu alexandrijského, který tvoří aromatický a chuťový základ.

  • Torrontés Riojano: Muškát alexandrijský x Criolla Chica
  • Torrontés Sanjuanino: taktéž Muškát alexandrijský x Criolla Chica
  • Torrontés Mendocino: Muškát alexandrijský x neznámá odrůda

Torrontés ve vinohradu

Odrůda má velké hrozny s tlustou slupkou a dozrává středně brzy. Kvůli své náchylnosti k plísním je vhodnou volbou pro suché kontinentální podnebí And, kde je riziko tohoto druhu onemocnění nízké. Zdejší chladnější klima navíc pomáhá udržet žádaný obsah kyselin a aromatickou rozmanitost.

V teplém klima má Torrontés tendenci k vysoké cukernatosti a následně obsahu alkoholu, což není žádoucí s výjimkou záměru vyrábět sladká vína.

Tradičním způsobem vedení zůstává styl pergola, kdy se hrozny společně s listovou plohou nacházejí cca ve 2 metrech nad zemí. Tím je omezeno odrážení slunečních paprsků od země zpět na hrozny, což společně se stíněním listové plochy zpomaluje zrání / zabraňuje přezrání ve velmi horkých oblastech.

 

Jak Torrontés chutná & jeho styly

Vína z odrůd Torrontés se vyznačují lehkým a svěžím stylem až po opojná a intenzivně parfémovaná vína, s kořenitými tóny jasmínu doplněnými o vůní rozkvetlých květin. Často svým projevem v našich končinách připomíná Muškát.

Zmíněné tři typy odrůdy Torrontés mají i přes stejný základ mírně odlišné vlastnosti. Riojano je aromaticky i chuťově nejvýraznější, zatímco Sanjuanino je celkově méně výrazné a Mendocino má oproti zmíněným dvěma nižší aromatickou intenzitu.

Všechna 3 varianty se nejčastěji vyrábějí ve svěžím stylu bez zrání v dubových sudech (až na naprosté výjimky) a jsou určeny ke konzumaci do dvou let od uvedení na trh.

Setkat se ovšem můžete i se sladkými víny (nad 100 gramů cukru na litr), oranžovými „naturálními“ víny, kterým Torrontés dodává příznivou aromatiku a také se šumivými víny.

V posledních letech se vinaři zaměřují na staré vinice osázené Torrontém s cílem produkovat prémiová vína s co nejvěrnějším odrazem terroir.

Kde se Torrontés v Argentině pěstuje?

Odrůdě Torrontés se velmi daří v argentinských vinicích, které jsou proslulé vysokou nadmořskou výškou. Největší poměrné zastoupení výsabeb má region Mendoza se 38 % / 3724 ha. Nejprestižnější zástupci pochází z oblasti Cafayate v Saltě. Tato oblast v první polovině And se může pochlubit jedněmi z nejvýše položených vinic na světě, které dosahují výšky až kolem 3 000 m n. m. a taktéž starými vinicemi této odrůdy (některé se stářím až 70 let). Celkový rozsah vinic osázených touto odrůdou zde činí cca 900 ha. Suché, téměř pouštní podmínky a výrazný teplotní výkyv mezi dnem a nocí zde pomáhají vyniknout nejlepším vlastnostem odrůdy Torrontés Riojano.

Stejně tak tomu je i v jižněji položené oblasti Famatina Valley v regionu La Rioja (celkově 2060 ha výsadeb), kde vinohrady dosahují nadmořské výšky přes 1600 metrů.

Torrontés Sanjuanino najdete převážně v regionu San Juan, nicméně i zde převažuje výše uvedená varianta Riojano.

Torrontés Mendocino je zvlášť oproti variantě Riojano zastoupeno ve velmi malém poměru a to výhradně v regionu Rio Negro.

Torrontés v Chile & jinde ve světě

V Chile se taktéž pěstuje Torrontés - zejména Torrontés Riojano (cca 1800 ha), které se používá při výrobě Pisca, národního destilátu. I Uruguay navazuje na jihoamerické téma a i zde vyrábí malé množství Torrontés.

Co do Severní Ameriky - některá kalifornská vinařství s touto odrůdou také experimentují.

Moscatel de Austria

Pár desítek hektarů vinic osázených odrůdou Moscatel de Austria najdete u našich jižních sousedů v Rakousku. Pěstovaná odrůda je považována za synonymum Torrontés Sanjuanino.

Torrontel

Existují protichůdné názory a důkazy o příbuznosti odrůdy Torrontel (která je v Chile zastoupena několika sty hektary) a Torrontés. Některé zdroje je považují za zaměnitelná synonyma. Některé z těchto odrůd Torrontel mohou být spíše galicijské odrůdy Torrontés než původní argentinské odrůdy.

Španělské Torrontés

Španělsko má vlastní odrůdu Torrontés, která se pěstuje v oblasti Galicie, především v oblasti Ribeiro DO. Dlouho se mělo za to, že se do Argentiny dostalo s přistěhovalci z Galicie, ale studie DNA žádnou souvislost nezjistily. Galicijská verze je ve skutečnosti totožná s portugalskou Fernão Pires.

Vína s názvem Torrontés se vyrábějí i v jiných částech Španělska. Ke zmatku přispívá i to, že se obvykle jedná o jiné odrůdy než ty galicijské.

Malvasia nebo Torrontés?

Některá vína označená jako Malvasia mohou být vyrobena jednou z variant odrůdy Torrontés. Toto označování je značně nepřehledné, protože dochází k různým dalším záměnám se skupinou odrůd Malvasia.

Snoubení Torrontés a jídla

Torrontés svým charakterem výborně doprovodí asijskou kuchyni, ve které převládá koriandr, zázvor, kari a výrazné bylinky. Stejně tak je výtečné v kombinaci s čerstvým kozím sýrem nebo mořskými plody.

Modul: Blog